Thank you
Thank you

SURF SNOWDONIA – SURFING, GLAMPING & ADVENTURE

Syrffio Eryri – Syrffio,
Glampio ac Antur i bawb

Welcome to Surf Snowdonia – a world-first inland surf lagoon and the only guaranteed surf break in the UK. You’ll find us in the heart of beautiful North Wales, set against a backdrop of the forests and mountains of Snowdonia.

Croeso i Barc Antur ‘Surf Snowdonia’: y lagŵn syrffio mewndirol cyntaf yn y byd, a’r lle gorau yn y DU ar gyfer gwyliau awyr agored anturiaethol i chi, eich ffrindiau a’r teulu gyfan i fwynhau.

Ein lagŵn syrffio unigryw yw’r atyniad mwyaf poblogaidd – sy’n 300 metr o hyd! Yn ogystal a hyn, mae ein parc yn gartref i nifer o atyniadau eraill hefyd – megis y lagŵn ‘crash a sblash’ lle y gellid eich gwefreiddio, i gorff-fyrddio a’r SUP enfawr! Mae cyfleusterau gwych yma hefyd i blant bach – ac mae’r lle chwarae yn gyfle iddynt fynd i fyd bach eu hynain!

Our awesome technology delivers a variety of wave profiles, so absolute beginners can surf safely alongside the pros. Our expert surf tuition and reliable waves make this the ideal, family-friendly training arena.

Pam nag arbedwch lle yma am seibiant byr neu am benwythnos llawn hwyl? ‘Rydym yn cynnig gwersi a chyrsiau syrffio o’r safon uchaf yn ein ysgol syrffio – sydd ar gael i bawb beth bynnag eu hoed neu’i gallu!

Mae ein bwyty a’n bar yn arddangos ac yn gwerthu’r gorau o gynnyrch lleol, ac yn cefnogi gwerthwyr yr ardal yn frwd. Mae ein parc hefyd yn gartref i gyfleusterau ‘glampio’ rhagorol – ac yn fargen – dim ond £25 y person bob nos!
Os yr ydych yn chwilio am wyliau antur neu am ddiwrnod allan i’r teulu oll, ‘Surf Snowdonia’ yw’r lle! Gallwch ddod o hyd i ni yng nghanol ysblander Eryri yng Ngogledd Cymru – un o’r llefydd mwyaf delfrydol ar gyfer pob math o weithgareddau awyr agored. Ac wrth gwrs mae llawer mwy o bethau i’w gwneud yma – a hynny ar garreg ein drws!

OPENING 11th MARCH 2017

BE THE FIRST TO GET ALL THE LATEST NEWS & OFFERS BY SIGNING UP FOR THE SURF SNOWDONIA NEWSLETTER Simply enter your name, email and hit “Sign up”